Remover-R1-3

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: Penetrant Testing

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Developer-D4

Developer-D4
Nhà cung cấp: Kyung Do

Penetrant-P2

Penetrant-P2
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

KD-RT Aerosol 450ml/Can

KD-RT Bulk  4l

KD-RT Pail  19l

Aerosol type package: 6 cans/box

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.