White-WMP1

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: Magnetic Particles

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

7C-Black

7C-Black
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

Capable to detect even minute flaw with a good color contrast in testing by spraying WMP-1 when the surface of the object to be tested is rough or its color is opaque for the dry and wet type of magnetic particle flaw detection method, and to obtain good flaw detection effect because it is well taken off even at the post -treatment, and thus is essentially required for the non-fluorescent flaw detection method.

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.