Calibration standard Test block

Nhà cung cấp: USA/China Brand

Danh mục: Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Straight Beam Probe

Straight Beam Probe
Nhà cung cấp: Kyung Do

Angle Beam probe

Angle Beam probe
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.