Lead Intensifying Screen

Nhà cung cấp: Hexlon USA/ China brand

Danh mục: RT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Magnetic Chuck

Magnetic Chuck
Nhà cung cấp: Kyung Do

Lead Gloves

Lead Gloves
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

Any substance emits electron when it strikes against X—ray or tray source with high energy. The electron is called as the secondary electron. A photo film is developed even when exposed to the secondary electron. A lead intensifying screen uses such phenomena. A thin film plate is used not to give etlèct on penetration, using lead which easily emits electron rhei, exposed to X-ray or y-ray source. A thin film screen is used to reduce radioactive ray’s causing diffusion, increase sensitization speed and obtain clear photo.

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.