Pie Gauge

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: MT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

7C-Black

7C-Black
Nhà cung cấp: Kyung Do

Labino NDT 2015

Labino NDT 2015
Nhà cung cấp: Labino Sweden

description

Pie gauge is intended for use as an aid in the determination of the presence of and direction of magnetic fields.
ASME SECTION V ARTICLE 7
ASMP. SECTION V ARTICLE 25
MIL-STI)-271F(SH), PARAGRAPH 4.3.1.7, FIGURE 6
NAVSHIPS 250-1500-1, REV. 11, IARAGRAPH 12.4.1.8, FIGURE
12-18
MIL-STD-2132A, FIGURE 7
ASTM E709-95, PARAGRAPH 14.2.2, FIGURE 15
MIL-STI)-1949, PARAGRAPH 5.S.3, FIGURE 6
ASTM E1444-94a, PARAGRAPH 7.1.3, FIGURE?

 

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.