Magnetic Weight Lift Test Block

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: MT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Labino NDT 2015

Labino NDT 2015
Nhà cung cấp: Labino Sweden

White-WMP1

White-WMP1
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

ASME SE709
— AC: 101 lb
— DC 40lb
The magnetizing force of a yoke should be tested by determining its lifting power on a steel tcster bar

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.