Hand Held Gaussmeter / 5170, 5180

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: MT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Labino NDT 2015

Labino NDT 2015
Nhà cung cấp: Labino Sweden

7C-Black

7C-Black
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

The best accuracy in it’s class
Auto zero
Data logging capability
Mm/Max/Peak Hold
20X lower resolution
The only handheld meter with DSP
Auto range
Relative mode
Universal serial bus interface
Frequency reaponse 2X better than competitor

 

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.