IRT-16

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: MT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

White-WMP1

White-WMP1
Nhà cung cấp: Kyung Do

7C-Black

7C-Black
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

Measurement Range -60 to + 625 Deg.C
Operating Range 0 to 50 Deg.C
Accuracy 1.0 Deg.C
(To Objecr 59 -95 Dcg.F, To ambient=77 Deg.F)
Emissivity Range Adjustable from 0. 10 to I .0 in 0.01 0 steps
Resolution
Response Time(90%) Temperature updates every I Sec during
continuous scanDistance Spot Ratio-D:S 16:!
Bflatteiy Life Typical 1 8Ohrs. ,Min. 1 4& hours continuous use
Ijirnensions 1.81 x 5.63x 7.26 inches(46 x 143 x 185mm)
Weight 8.5 Oz(24Ogms)including 2 -AAA batteries
Thermometer will automatically shut off if left idle for more than 15 sec.
 

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.