Sources Guide Tube

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: RT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin

description

Source Guide Tube is manufactured of a flexible a stainless steel tube and the outer surfiice of tube is made of a protective polyvinyl.

- Adhering source stop,
- Connectable projector
- Guide Tube Extension
connecting connector
660, 680. 741, 880
2m. 3m, 4m, Gm

 

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.