Col I Imators

Nhà cung cấp: Kyung Do

Danh mục: RT Accessories

Gọi (84-8) 39 847 477 để biết thêm thông tin


in store

Dark Room Fan

Dark Room Fan
Nhà cung cấp: Kyung Do

Lead Glass

Lead Glass
Nhà cung cấp: Kyung Do

description

This is a small and light—weighted collimator manufactured of tungsten material with excellent shielding ability and is suitable for using Ir- 192, (‘o-6() isotope. which is designed to directly connect to a guide tube.
Other specification ot collimators available as customer request

 

Tư vấn

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NDT và sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Cung cấp giải pháp

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một giải pháp riêng cho mình, hãy đến với Kim Tài Linh.